V srpnu jsme Vás požádali o zodpovězení otázek zaměřených na vyjádření Vaší úrovně spokojenosti s nabízenými službami knihovny. Zde najdete zpracované výsledky dotazníku - Výsledky výzkumu spokojenosti čtenářů

Průzkum spokojenosti čtenářů

Zde můžete vyplnit dotazník a zhodnotit služby knihovny. Budeme rádi za Vaše připomínky a podněty, které nám společně mohou pomoci zlepšit a přizpůsobit nabízené služby tak, aby vyhovovaly co nejvíce uživatelům. Přivítáme odpovědi i od občanů, kteří si do knihovny dosud cestu nenašli. I Váš názor je pro nás důležitý. Rádi bychom poskytovali služby a zázemí co nejširšímu okruhu uživatelů.