Správné odpovědi k otázkám na září

Dnešní otázka je trochu netypická. Víte, jak se nazýval za vlády Karla IV. dnešní:

Karlův most                Kamenný most

Karlovo náměstí         Dobytčí trh

Václavské náměstí     Koňský trh

 

Malý matematický hlavolam

(Pokud máte rádi matematiku, můžete doplnit tabulku, tento úkol není povinný)

 

Dnešní název

Karlův most

Karlovo náměstí

Václavské náměstí

Název za vlády Karla IV.

Kamenný most

Dobytčí trh

Koňský trh

Délka

520 metrů

510 metrů

750 metrů

Šířka

10 metrů

130 metrů

60 metrů

 

Nápověda:

Karlův most přesahuje délku Karlova náměstí o dvakrát pět metrů, zato svou šířkou dosahuje pouze šestiny šířky Václavského náměstí. Václavské náměstí měří na délku tři čtvrtě kilometru, Karlovo je o 240 metrů kratší.

 

V odpovědích se objevil název –  Juditin most, tento byl prvním kamenným mostem přes řeku Vltavu v Praze, jednalo se ale o předchůdce ležícího po proudu - severně od Karlova mostu. Most byl dokončen roku 1172. 3. února roku 1342 byl Juditin most zničen povodní. V roce 1357 rozhodl císař Karel IV. o výstavbě nového kamenného mostu. Architekt stavby Petr Parléř vedl těleso mostu paralelně se zničeným mostem, přičemž staroměstské zakončení mostu posunul o několik desítek metrů jižněji do míst, kde nyní stojí Staroměstská mostecká věž. Více na - https://cs.wikipedia.org/wiki/Juditin_most

 

Otázky na září

Dnešní otázka je trochu netypická. Víte, jak se nazýval za vlády Karla IV. dnešní:

Karlův most                ………………………………….

Karlovo náměstí        ………………………………….

Václavské náměstí      ………………………………….

 

Malý matematický hlavolam

(Pokud máte rádi matematiku, můžete doplnit tabulku, tento úkol není povinný)

Dnešní název

Karlův most Karlovo náměstí Václavské náměstí
za vlády Karla IV.      
Délka      
Šířka   120 metrů 60 metrů

 

Nápověda:

Karlův most přesahuje délku Karlova náměstí o dvakrát pět metrů, zato svou šířkou dosahuje pouze šestiny šířky Václavského náměstí. Václavské náměstí měří na délku tři čtvrtě kilometru, Karlovo je o 240 metrů kratší.