Otázky na únor

Správné odpovědi k otázkám na únor

 

Karel IV. založil v Praze první evropskou univerzitu v roce 1348 – Karlova univerzita

Zákoník, který platil ve Svaté říši římské až do roku 1806 se jmenoval Zlatá bula Karla IV.

Zlatá bula Karla IV. byla vydána v roce 1356. Potvrzovala výjimečné a nezávislé postavení českého krále a českého státu v rámci říše, jak bylo ustanoveno roku 1212 ve Zlaté bule sicilské, a dále je rozšiřovala.

 

Otázky:

Karel IV. založil první univerzitu v Evropě. V kterém roce to bylo?

 

Karel IV. vydal dokument – zákoník, který platil ve Svaté říši římské až do roku 1806. Jak se tento dokument jmenoval?  

 

Ve kterém roce tento dokument - zákoník Karel IV. vydal?