Správné odpovědi k otázkám na říjen

Jak se jmenovali rodiče Karla IV.?

Otec: Jan Lucemburský

Matka: Eliška Přemyslovna

Jak, kdy a při jaké bitvě zemřel otec Karla IV.?

Jan Lucemburský byl zabit 26. srpna 1346, v 9. roce stoleté války, nedaleko města Kresčak – Bitva u Kresčaku. Podle publikované zprávy je nejzávažnějším traumatem bodná rána vedená do levého oka, která pronikla očnicovou štěrbinou až do nitra lebky. Poškození malých a velkých křídel kosti klínové dosvědčuje, že úder byl veden nástrojem trojbokého tvaru. K dalšímu smrtelnému poranění došlo na levé lopatce, kde byl zjištěn kruhovitý otvor o průměru asi 10 mm, který vznikl průnikem hrotnatého tělesa do hrudníku.

Které čtyři fakulty měla Karlova univerzita při svém založení roku 1348?

Artistická (Filozofická), lékařská, právnická a teologická

 

Nepovinná otázka

Víte, kolik fakult má Karlova univerzita dnes?

Mezi původní čtyři fakulty Univerzity Karlovy patřily: právnická, lékařská, teologická (nyní katolická teologická) a artistická (nyní filozofická). Dnes UK tvoří 17 fakult sídlících především v Praze, dvě sídlí v Hradci Králové a jedna v Plzni.

Otázky na říjen

Otázky na říjen

Jak se jmenovali rodiče Karla IV.?

Jak, kdy a při jaké bitvě zemřel otec Karla IV.?

Které čtyři fakulty měla Karlova univerzita při svém založení roku 1348?

 

Nepovinná otázka

Víte, kolik fakult má Karlova univerzita dnes?