Správné odpovědi k otázkám na prosinec

Vyjmenuj alespoň 4 jazyky, kterými hovořil Karel IV.

Karel IV. ovládal pět jazyků – latina, francouzština, němčina, italština a čeština

Jak se jmenoval dědeček Karla IV. z otcovy strany?  

Jindřichem VII. Lucemburský

Kdo byl autorem divadelní hry i předlohy k muzikálu Noc na Karlštejně?

Jaroslav Vrchlický

Otázky na prosinec

Vyjmenuj alespoň 4 jazyky, kterými hovořil Karel IV.

Jak se jmenoval dědeček Karla IV. z otcovy strany?  

Kdo byl autorem divadelní hry i předlohy k muzikálu Noc na Karlštejně?