Správné odpovědi k otázkám na listopad

Jak se nazývaly zlaté mince, které začal razit Jan Lucemburský?    

Florény, některé prameny uvádí Zlaté florény neboli dukáty. Jméno florény jim dala jejich podoba s mincemi z italské Florencie.

V kterém roce se začaly razit?  

1325

Kolik pražských grošů bylo rovno jedné zlaté minci?

16 pražských grošů

 

Otázky na listopad

Jak se nazývaly zlaté mince, které začal razit Jan Lucemburský?    

V kterém roce se začaly razit?  

Kolik pražských grošů bylo rovno jedné zlaté minci?