Otázky na leden

Správné odpovědi k otázkám na leden

1. Karel IV. pocházel z dynastie Lucemburků

2. Rodné jméno Karla IV. byl Václav

3. Druhá manželka Karla IV. se jmenovala Anna Falcká

4. Syn Karla IV. s Alžbětou Pomořanskou se jmenoval Zikmund

5. Jako dítě byl Karel IV. vězněn svým otcem Janem Lucemburským na hradě 

     Loket

6. Otravě unikl Karel IV. ve městě Pavia (Itálie)

 

Bonusová otázka – vyluštění tajenky

Blanka – byla to první manželka Karla IV. Celé jméno je Blanka z Valois.