Otázky na květen

Správné odpovědi k otázkám na květen

1. Syna Václava porodila Karlu IV. jeho druhá manželka – Anna Falcká

2. Syn Václav byl zasnoubený s Annou Svídnickou. Protože Václav zemřel jako dítě, oženil se s Annou Svídnickou Karel IV. a byla jeho třetí manželkou.

3. Tímto sňatkem došlo ke spojení dvou významných rodů – Lucemburků a Piastovců

4. Václavovi byly necelé 2 roky.

   Václav Lucemburský ( 17. ledna 1350 - 28. prosince 1351) byl třetím dítětem a prvním

   synem českého a německého krále Karla IV. a současně jediným dítětem jeho druhé manželky Anny Falcké.

 

Otázky:  

Karel IV. se zasnoubil s „vdovou“ po svém vlastním synovi Václavovi.

1. Jak se jmenovala manželka, která porodila Karlu IV. prvorozeného dědice – syna Václava?

2. Jak se jmenovala vdova, která byla nejprve zasnoubena se synem Karla IV. Václavem, a následně se stala manželkou Karla IV.?

3. Jaké rody se spojily tímto sňatkem?

4. V kolika letech zemřel syn Václav?