Otázky na duben

 

Správné odpovědi k otázkám na duben

1. Karel IV. byl korunován Římským císařem v roce 1355

2. Otcem vlasti Karla IV. nazval jeho přítel Vojtěch Raňkův z Ježova

3. Bylo tak učiněno při pohřbu Karla IV. v pohřebním projevu Vojetěcha Raňkůva z Ježova

 

 

1. Kdy byl Karel IV. korunován Římským císařem?

2. Kdo nazval Karla IV. otcem vlasti?

3. Při jaké příležitosti byl Karel IV nazván otcem vlasti?