Správné odpovědi k otázkám na červenec a srpen

  1. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. dala jeho první manžela Blanka v Valois?

Markéta a Kateřina

  1. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. dala jeho druhá žena Anna Falcká?

Václav, nar. 1350, zemřel 1351

  1. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. porodila třetí manželka Anna Svídnická?

Alžběta/ Eliška, Václav IV.

  1. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. porodila čtvrtá manželka Alžběta Pomořanská?

Anna, Zikmund, Jan, Markéta, Karel, Jindřich

  1. Údajně jedna jediná listina pocházející z roku 1377 hovoří o nemanželském dítěti Karla IV., jak se toto dítě jmenovalo?

Vilém - o jeho existenci hovoří údajně jedna jediná listina pocházející z roku 1377

 

 

Otázky na červenec a srpen

Jak je známo, Karel IV. měl ve svém životě čtyři manželky. Uveďte jména dětí, které se v těchto manželstvích narodily?

 

  1. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. dala jeho první manžela Blanka v Valois?
  2. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. dala jeho druhá žena Anna Falcká?
  3. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. porodila třetí manželka Anna Svídnická?
  4. Jak se jmenovaly děti, které Karlu IV. porodila čtvrtá manželka Alžběta Pomořanská?
  5. Údajně jedna jediná listina pocházející z roku 1377 hovoří o nemanželském dítěti Karla IV., jak se toto dítě jmenovalo?