Otázky na červen:

Správné odpovědi k otázkám na červen

1. Hladová zeď, někdy nazývaná také Zubatá, je opuková hradba na pražském Petříně, kterou nechal v letech 1360–1362 postavit český král Karel IV., aby zesílil městské opevnění Pražského hradu a Malé Strany proti útoku ze západu a jihu.

2. Výstavba Hladové zdi probíhala v letech 1360-1362

V historických dokumentech je odůvodněn důvod stavby následovně: " Karel proto tak činil, aby milované město rodné před úkladem nepřátel ochránil a též proto, aby lidu pražskému, hladem právě strádajícímu, výživy poskytl. Císař nazýval dělníky na stavbě zaměstnané svou vřele milovanou rodinou. Každodenně k lidu na Petříně pracujícímu sám docházel. Oblékna pak haleny dělnické sám, Karel při stavbě pracoval po několik hodin denně.

3. Délka hradby je 1178 m, výška 7,5 - 8 m, průměrná šíře 170 cm. V horní části byla opatřena cimbuřím, ochozem, střílnami a několika (údajně osmi) předsunutými věžemi (bastiony). Táhla se od Újezdu až po Strahov a dál za něj k Hradčanům.  

 

Otázky:

Z Pražského hradu se můžeme vydat procházkou na romantický pražský kopec Petřín. Dle nařízení císaře Karla vznikla dlouhá zubatá hradba.

1. Jak se nazývá tato hradba?

2. Ve kterých letech vznikla?

3. Jak je tato hradba dlouhá? Více než 1 kilometr nebo méně než 1 kilometr?