Otázky na březen

Správné odpovědi k otázkám na březen

1. Karel IV. se zasloužil o rozmach pěstování vinné révy v Českých zemích.

2. Jan Neruda napsal báseň o Karlu IV. a Bušku z Velhartic – Romance o Karlu IV.

 

Otázky:

  1. Karel IV. zvelebil české země v mnoha směrech. Zasloužil se o rozmach pěstování rostliny, jejíž plody dle proslulé básně Jana Nerudy okusil se svým důvěrníkem Buškem z Velhartic. Jaká je to rostlina?
  1. Jak se jmenuje zmiňovaná báseň Jana Nerudy o Karlu IV. a Bušku z Velhartic?